สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดย สถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมจัดกิจกรรมเล่าเรื่องตลาดน้ำผ่านอินฟลูเอนเซอร์ท้องถิ่น ณ ตลาดน้ำอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 17 มิถุนายน 2566 นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินกิจกรรมเล่าเรื่องตลาดน้ำผ่านอินฟลูเอนเซอร์ท้องถิ่น โดยถ่ายทำคลิปสารคดี และแนะนำเยาวชนในท้องถิ่นเพื่อให้สามารถจัดทำคลิปที่น่าสนใจ มีจุดขายเกี่ยวกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นได้ด้วยตัวเอง ณ ตลาดน้ำอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณอานันท์ นาคคง ศิลปินศิลปาธร และคุณกฤตย มีทวี รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอัมพวา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ข้อมูล รวมถึงได้รับความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย บูรณาการร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม ในโครงการตลาดน้ำสืบสานวัฒนธรรมไทย

แชร์