สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมนิทรรศการ 12 Young Artists ZestSouth Group ภายใต้โครงการศิลปะรัศมี “นครศรีฯ ไฉไล 3”

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 18.00 น. นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนิทรรศการ 12 Young Artists ZestSouth Group โดยนางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช นายวิฑูรย์ หัสภาคย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าเสด็จ อาจารย์โกวิทย์ เสนีย์วาศ และอาจารย์ภิญโญ เพชรแก้ว ศิลปินอาวุโสจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมงาน ณ หอศิลป์ปารีทัส อาร์ต คลับ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการเปิดพื้นที่ของศิลปินสายเลือดใหม่เมืองคอนใน จำนวน 18 ท่าน ที่ใช้ความสามารถด้านศิลปะร่วมสมัยขับเคลื่อนสังคมที่เปลี่ยนสู่ความใหม่ตลอดเวลา ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างความร่วมมือของเครือข่าย ยกระดับคุณค่างานศิลปะที่หลากหลายทางสังคมและชุมชนได้อย่างดียิ่ง ในการจัดงานครั้งนี้ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมภายในงานไม่น้อยกว่า 1500 คน สร้างการรับรู้จากสื่อสังคมออนไลน์ประมาณ 5000 คน และก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนระหว่างการจัดงานกว่า 1,600,000 บาท ถือเป็นต้นแบบในการนำงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาต่อยอดและสร้างรายได้สู่ชุมชน ซึ่งจะเป็นอีกพื้นที่ที่มีความสำคัญในด้านเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของประเทศในอนาคต

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ