คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดย สถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมจัดกิจกรรมเล่าเรื่องตลาดน้ำผ่านอินฟลูเอนเซอร์ท้องถิ่น ณ ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลั๊ก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินกิจกรรมเล่าเรื่องตลาดน้ำผ่านอินฟลูเอนเซอร์ท้องถิ่น โดยถ่ายทำคลิปสารคดี และแนะนำเยาวชนในท้องถิ่นเพื่อให้สามารถจัดทำคลิปที่น่าสนใจ มีจุดขายเกี่ยวกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นได้ด้วยตัวเอง ณ ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ในการอำนวยความสะดวกและได้รับเกียรติจากคุณวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการออกแบบ ประจำปี 2553 และคุณพัชรินทร์ วิชัยสกุล ปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ข้อมูล

โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย บูรณาการร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม ในโครงการตลาดน้ำสืบสานวัฒนธรรมไทย

แชร์