สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดย สถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมจัดกิจกรรมเล่าเรื่องตลาดน้ำผ่านอินฟลูเอนเซอร์ท้องถิ่น ณ ตลาดน้ำกวางโจว จังหวัดเพชรบุรี

วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินกิจกรรมเล่าเรื่องตลาดน้ำผ่านอินฟลูเอนเซอร์ท้องถิ่น โดยถ่ายทำคลิปสารคดี และแนะนำเยาวชนในท้องถิ่นเพื่อให้สามารถจัดทำคลิปที่น่าสนใจ มีจุดขายเกี่ยวกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นได้ด้วยตัวเอง ณ ตลาดน้ำกวางโจว จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก นางสาวคนึง ไข่ลือนาม วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ในการอำนวยความสะดวกและได้รับเกียรติจาก คุณกรกต อารมย์ดี ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการออกแบบ ประจำปี 2560 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ข้อมูล

โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย บูรณาการร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม ในโครงการตลาดน้ำสืบสานวัฒนธรรมไทย

แชร์