คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมงานประชุมวิชาการมานุษยวิทยา’66 หัวข้อ “ชีวิตภาคสนาม Life, Ethnographically!”

เมื่อวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบหมายให้นางกาญจนา ตุ้มกลีบ ผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทนเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมวิชาการมานุษยวิทยา’66 โดย ดร.นพ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม และร่วมรับฟังการปาฐกถา หัวข้อ “ภววิทยาสนาม : ประวัติศาสตร์การวิจัยสนามในมานุษยวิทยา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร” ณ หอประชุมชั้น 4 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

โดยงานประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2566 มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการและองค์ความรู้ทางมานุษยวิทยาและสังคมศาสตร์ และสนับสนุนให้นักวิชาการได้ร่วมแลกเปลี่ยนวิธีวิทยาใหม่ ๆ เพื่อสร้างคุณค่าและความเป็นไปได้ในการพัฒนาองค์ความรู้อันเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ