คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมการประชุมสัมมนาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อสนับสนุนการทำงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้ นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยนายวิโรจน์ มาง้าว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้าร่วมการประชุมสัมมนาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อสนับสนุนการทำงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูมเอบี ชั้น 11 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ การสัมมนาดังกล่าว มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน : กรณีแก้ไขปัญหาขยะทะเล โดย สำนักงาน ก.พ.ร. สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย กรมควบคุมมลพิษ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บมจ.บ้านปู และบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) SCG และการแบ่งปันประสบการณ์ในการขับเคลื่อนงาน Open Government ของส่วนราชการ ได้แก่ Open Bangkok ของกรุงเทพมหานคร, นวัตกรรมอวกาศ รู้ทันปัญหาฝุ่น ด้วยระบบติดตาม PM 2.5 โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เป็นต้น

แชร์