คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับนักสร้างสรรค์เมืองภูเก็ตกว่า ๓๐ ชีวิต ผนึกกำลัง ร่วมก่อ ร่าง สร้างสรรค์ ให้ตลาดดาวน์ทาวน์ ชุมชนบ่านซ้านจุ้ยตุ่ย เป็นย่านน่าอยู่น่าเยือน ผ่านระบบนิเวศน์เศรษฐกิจและเป็นพื้นที่ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๒๐น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบหมายนางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Arts Arise Festival 2023” ในโครงการ ก่อร่าง สร้างศิลป์ ฟื้นถิ่นบ่านซ้าน จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีเทศบาลนครภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายบัณฑูร ทองตัน อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค ๘ นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน นายอัศวิน อรรถธรรม ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลตลาดใหญ่ แขกผู้มีเกียรติ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยแล ะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมงาน ณ ตลาดดาวน์ทาวน์ ชุมชนบ่านซ้านจุ้ยตุ่ย จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายเกรียงรัตน์ เทพบุตร นางสาวเพ็ญจมาส ศิริกิจวัฒนา ประธานชมรมสานศิลป์ ภูเก็ต ให้การต้อนรับ

โครงการ ก่อร่าง สร้างศิลป์ ฟื้นถิ่นบ่านซ้าน จังหวัดภูเก็ต เป็นหนึ่งในโครงการฯ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน การพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยความร่วมมือระหว่าง เครือข่ายนักสร้างสรรค์ชมรมสานศิลป์และเครือข่ายย่านบ่านซ้าน จังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างเครือข่ายนักสร้างสรรค์ในพื้นที่ ร่วมกันนำเสนอผลงานศิลปะหลากหลายสาขา ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ เป็นย่านต้นแบบแห่งสุนทรียะและแรงบันดาลใจ ในย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านแนวคิด“ก่อเกิด” และยังเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้งานสร้างสรรค์ เป็นกลยุทธ์สำคัญประการหนึ่ง ที่ใช้แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูให้ภูเก็ตเป็นเมือง น่าอยู่และน่าเยือนอย่างยั่งยืน เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมเศรษฐกิจ ในกลุ่มนักสร้างสรรค์ ในย่าน ชุมชน และจังหวัดต่อไป สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมงาน“Arts Arise Festival ๒๐๒๓” ณ ตลาดดาวน์ทาวน์ ชุมชนบ่านซ้านจุ้ยตุ่ย จังหวัดภูเก็ต ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ