สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเตรียมการจัดแสดงงาน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

วันที่ 27 กันยายน 2566 นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยนายอังกฤษ อัจฉริยโสภณ นางสาวมนุพร เหลืองอร่าม ภัณฑารักษ์ ข้าราชการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่เตรียมการจัดแสดงงานThailand Biennale, Chiang Rai 2023

เวลา 08.30 น. เยี่ยมชมเรียวกัง คาเฟ่ พื้นที่จัดแสดงงานของกลุ่มแม่ลาว ซึ่งเป็น 1 ใน 10 ของพาวิลเลียน (Pavilion) ในงานThailand Biennale, Chiang Rai 2023 และบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแม่ลาว ซึ่งคาดว่าจะสร้างเป็นหอศิลป์ในอนาคต โดยมีนายรุ่งโรจน์ ตันวุฒิ นายอำเภอแม่ลาว นายสมพงษ์ สารทรัพย์ นายสาตรา วรรธนะหทัย และเครือข่ายศิลปินแม่ลาว ให้การต้อนรับ

เวลา 10.00 น. เยี่ยมชมหอศิลป์เมืองเชียงราย (CIAM) เพื่อรับฟังการสรุปความคืบหน้าการก่อสร้างเพื่อเตรียมพื้นที่จัดพิธีเปิดและแสดงงาน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 โดยมีนายนิพนธ์ ตาตน รองนายกสมาคมขัวศิลปะ และศิลปินขัวศิลปะให้การต้อนรับ

เวลา 11.30 น. เยี่ยมชมบ้านตอดรามา ซึ่งคาดว่าจะเป็นพื้นที่แสดงงานภาพยนตร์ กิจกรรม Callateral Event ในงาน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 โดยมีนายพิชิต สิทธิวงค์ ให้การต้อนรับ

เวลา 13.30 น. เข้าร่วมงานวันถวัลย์ ดัชนี ณ บ้านดำนางแล จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ ได้พบปะ Zen Teh ศิลปินจากสิงคโปร์ ซึ่งร่วมแสดงในงาน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

เวลา 16.00 น. เยี่ยมชมดอยดินแดง พบปะ Soe Yu Nwe ศิลปินจากเมียนม่าร์ ซึ่งกำลังสร้างผลงาน สำหรับแสดงในงานThailand Biennale, Chiang Rai 2023

เวลา 17.00 น. เยี่ยมชม Camp 71 ซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่ Callateral Event แสดงงานพาวิลเลียน (Pavilion) ในงาน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 โดยมีนายธรรมรัตน์ โภคัย ศิลปิน และนายนิศาสตร์ นิยมตรง เจ้าของพื้นที่ Camp 71 ให้การต้อนรับ

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ