คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมชมการแสดงศิลปะการเต้นร่วมสมัย งาน 3rd Quantum Leap Across Thailand

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 19.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบหมายให้นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานและนางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน เข้าร่วมชมการแสดงศิลปะการเต้นร่วมสมัยชุด “Shared Language” Contemporary Dance Performance Thai-Australian ฉลองความสัมพันธ์ครอบรอบ 20 ปี ระหว่างสถาบันบางกอกแดนซ์ และคณะ QL2 จากออสเตรเลีย ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การแสดงครั้งนี้ นับเป็นความร่วมมือระหว่างคณะนักเต้นเยาวชนของไทยและออสเตรเลีย ให้ได้สร้างสรรค์และแสดงศักยภาพร่วมกัน ทำให้เห็นถึงความงดงามของการผสมผสานของศิลปะการเต้นแบบร่วมสมัย มีจุดประสงค์มุ่งเน้นสร้างโอกาสให้เยาวชนไทยได้พัฒนาศักยภาพด้านการเต้น Contemporary โดยให้สร้างประสบการณ์ในฐานะนักเต้นร่วมกับมืออาชีพถึงประเทศออสเตรเลีย และนำไปสู่การต่อยอดด้านศิลปะการเต้นในอนาคต ทั้งนี้ การแสดงดังกล่าวได้รับเกียรติจาก คุณเอมิลี่ ดาร์ท และ คุณฟิลิซิตี้ ลี เลขานุการเอก (การพัฒนา) สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ร่วมชมการแสดง และมอบช่อดอกไม้ร่วมกับรองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้แก่ คุณวัลลภา ปัจฉิมสวัสดิ์ ในฐานะ Project Executive Director และ คุณนวินดา ปัจฉิมสวัสดิ์ Artistic Director & Choreographer

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ