คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้การต้อนรับสถาบันการศึกษาในการเข้าชมนิทรรศการ 2023 Acquisitions Office of Contemporary Art and Culture

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.45 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพล คำจิ่ม พร้อมด้วยคณะนักศึกษาระดับปริญญาตรี จากภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าชมนิทรรศการ 2023 Acquisitions Office of Contemporary Art and Culture ณ ห้องนิทรรศการ 4 ชั้น 1 อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อศึกษาแนวคิดรวมถึงกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนมุมมองในการเข้าชมนิทรรศการฯ โดยมีนางสาวณุภัทรา จันทวิช หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการหอศิลป์ ศูนย์หอศิลป์ นายสุทธิศักดิ์ กลิ่นแก้วณรงค์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและบรรยายแนะนำตลอดการเข้าชมนิทรรศการฯ

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าชมนิทรรศการ 2023 Acquisitions Office of Contemporary Art and Culture ได้ทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2566 เวลา 10:00 – 16:30 น. ณ ห้องนิทรรศการ 4 ชั้น 1 อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับสถาบันการศึกษาหรือผู้ที่สนใจ ที่เข้าชมนิทรรศการ 2023 Acquisitions Office of Contemporary Art and Culture แบบหมู่คณะสามารถลงทะเบียนได้ทาง https://forms.gle/jp6RjofbDdhfeQJ38

แชร์