สำรวจพื้นที่สำหรับติดตั้งงานศิลปะตามโครงการถนนประติมากรรมจากพื้นถิ่นสู่นานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำรวจพื้นที่สำหรับติดตั้งงานศิลปะตามโครงการถนนประติมากรรมจากพื้นถิ่นสู่นานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018 โดยมีนางเกษร กำเหนิดเพ็ชร วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ ดร.วิภาช ภูริชานนท์ ผู้ช่วยภัณฑารักษ์โครงการ Thailand Biennale, Krabi 2018 นายประดิษฐ์ จันทร์ฉาย นายก อบต.คลองประสงค์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ เขาขนาบน้ำ จังหวัดกระบี่

แชร์