คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สำรวจพื้นที่ในการเตรียมการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนสร้างศิลป์ร่วมสมัย เพื่อท้องทะเลไทยงดงาม” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าพบพลเรือโทรณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พลเรือเอกธานินทน์ ลิขิตวงศ์ ประธานชมรมศิลปะเด็กสัตหีบ และผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี เพื่อหารือและสำรวจพื้นที่ในการเตรียมการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนสร้างศิลป์ร่วมสมัย เพื่อท้องทะเลไทยงดงาม” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2564 ณ กองบัญชาการนาวิกโยธิน จังหวัดชลบุรี

แชร์