คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

“ สิริศิลปิน ” หนังสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันที่  

11/06/64

หนังสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมีต่อวงการศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ตลอดจน ใช้ในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนานาประเทศ รวมถึงเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้เป็นที่รู้จักและซาบซึ้งในพระเมตตาที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยเสมอมา
สนใจเปิดดูได้ที่ https://ocac.go.th/wp-content/uploads/ebook/SiriSinlapin.html#p=cover

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ