คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สิริศิลปิน

วันที่  

04/07/65

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนประชาชนดาวน์โหลดหนังสือ สิริศิลปิน และรับฟังบทเพลง สิริศิลปิน ผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ผู้ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” สามารถดาวน์โหลดหนังสือได้ที่ https://www.ocac.go.th/wp-content/uploads/ebook/ebook/SiriSinlapin.html#p=cover

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ