คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อฯครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 ช่วงบ่าย  ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อฯครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งภายในอาคารและบริเวณโดยรอบหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้มาเยี่ยมชมนิทรรศการฯ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกอยู่ภายในอาคาร * หากประมาท การ์ดจะตก * ด้วยความห่วงใยจาก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ