คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

หารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมดอกไม้สด หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 26 ก.พ.2562 เวลา 14.00 น.นายทาเคชิ ทาดะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแผนกบริการสาธารณะ สมาคมดนตรีมินออนประเทศญี่ปุ่นและคณะ
เข้าหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรมกับนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ ห้องประชุมดอกไม้สด หอสมุดแห่งชาติ

แชร์