คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ และร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2561

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่สองของการลงพื้นที่ตรวจราชการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยจังหวัดอุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ และร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดหนองคายและบึงกาฬ โดยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารของกระทรวงวัฒนธรรม ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย วัฒนธรรมจังหวัด ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
– สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมสำคัญที่ผ่านมา อีกทั้งยังได้ดำเนินการตามนโยบายของ รมต.วธ. อาทิ รุกขมรดกแห่งแผ่นดิน อาหารอร่อย 100 ปี เป็นต้น
ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เสนอว่าจะนำ 4 กิจกรรมมาดำเนินการในจังหวัดบึงกาฬ คือ วรรณกรรม ภาพถ่าย ถนนสายประติมากรรม และการพัฒนาลายผ้า ทางจังหวัดต้องการให้ดำเนินการในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่ง สศร. อาจเข้ามามีส่วนร่วมในส่วนนี้ได้ นอกจากนี้ สศร. เห็นว่าทั้ง 4 กิจกรรมจะช่วยพัฒนาจังหวัดในเรื่องของ BIG DATA องค์ความรู้ และการประชาสัมพันธ์จังหวัดได้
– เยี่ยมชมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องที่ยวทางวัฒนธรรม รวมไปถึงกราบสักการะพระประธานและกราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย วัดเทพพลประดิษฐาราม วัดจำปาทอง วัดผาตากเสื้อ วัดหินหมากเป้ง และวัดอรัญบรรพต
– ชุมชนคุณธรรมหนองยางคำ วัดจำปาทอง ร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ เยี่ยมชมนิทรรศการ ฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของชุมชนคุณธรรมหนองยางคำ การสาธิตงานวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น ร้านค้าสินค้าจากชาวชุมชน การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม
ในการนี้ สศร. ได้จัดนิทรรศการผลงานศิลปะร่วมสมัย (ด้านทัศนศิลป์) จากโรงเรียนบ้านห้วยไซงัว และครูแดง บ้านศิลป์ไทย ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ทำงานร่วมกับสศร. อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ