คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

เชิญร่วมฟังเสวนาวิชาการองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

วันที่  

12/04/60

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

ขอเชิญร่วมฟังเสวนาวิชาการองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

หัวข้อเรื่อง “วิวัฒนาการศิลปะหุ่นอาเซียน : จากศิลปะดั้งเดิมสู่หุ่นร่วมสมัย”

ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

ณ ชั้น ๑ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

วิทยากร

นิมิตร พิพิธกุล  ศิลปินดีเด่นรางวัลศิลปาธรสาขาศิลปะการแสดง

อานันท์ นาคคง  ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นไทยและหุ่นอาเซียน

รัตน์ เพื่อนรักษ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นไทยร่วมสมัย

 Stephen Thomus  ผู้ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม

ซึ่งเป็นกิจกรรมภายในงานมหกรรมศิลปะการแสดงหุ่นร่วมสมัยไทย – อาเซียน

“ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๕ ปี กรุงรัตนโกสินทร์”

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมฟังเสวนา
สอบถามเพิ่มเติมที่  โทร. ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๒๔

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ