เชิญเข้าร่วมการเสวนา “ศาสตร์ศิลปะการละครสู่การพัฒนาศิลปะการแสดงประเภทต่าง ๆ”

วันที่  

22/02/61

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “ศาสตร์ศิลปะการละครสู่การพัฒนาศิลปะการแสดงประเภทต่าง ๆ” โดย

– คุณธานี พูนสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานเพลง ดนตรีและการแสดง
– คุณปานใจ ศิริสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานโฆษณา และภาพยนตร์

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการละครเพื่อการพัฒนา

สมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/gh628T4NTSQsnYzs1

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ