คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

เดินทางไปชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีคุนเมือง ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมใส่บาตรข้าวเหนียว กราบพระประธานในพระอุโบสถ และพบปะเครือข่ายทางวัฒนธรรม

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายชัยพล สุขเอี่ยม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวเพชรรัตน์ สายทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เดินทางไปชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีคุนเมือง ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมใส่บาตรข้าวเหนียว กราบพระประธานในพระอุโบสถ และพบปะเครือข่ายทางวัฒนธรรม ผู้นำชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีคุนเมือง และสภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงคาน โดยมีนางสาวณัณธิญาจ์ มังคละคีรี วัฒนธรรมจังหวัดเลย วัฒนธรรมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายอำเภอเชียงคาน ผู้แทนสภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงคาน ผู้นำชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีคุนเมือง ให้การต้อนรับ

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ