คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

เทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ บริเวณถนนข้าวเม่า ริมโขง จังหวัดบึงกาฬ

ในวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ ได้จัดงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ บริเวณถนนข้าวเม่า ริมโขง จังหวัดบึงกาฬ โดยภายในงานประกอบด้วย

– กิจกรรมด้านการแสดงพื้นบ้านผสมผสานความร่วมสมัย และบอกเล่าเรื่องราวของจังหวัดบึงกาฬ ผ่านเยาวชนของจังหวัดบึงกาฬ
– กิจกรรมการแสดงแบบแฟชั่นโชว์ ผลงานการออกแบบจากนักออกแบบในโครงการส่งเสริมการออกแบบและสวมใส่ผ้าไทยร่วมสมัยของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกว่า ๓๐ ชุด
– กิจกรรมนิทรรศการซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานด้านวรรณกรรมระหว่างสองฝั่งโขง (ไทย-ลาว) และด้านประติมากรรมริมฝั่งโขงที่ได้จากการเสวนาที่ผ่านมา พร้อมมีกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมของผู้คนในพื้นที่ เพื่อร่วมสร้างสรรค์ชิ้นงานประติมากรรมในบริเวณริมแม่น้ำโขง จังหวัดบึงกาฬต่อไป

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมงาน

แชร์