คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

เทศกาลศิลปะร่วมสมัย “Chiang Rai Art Festival 2021″ เชียงรายเมืองศิลปิน ถิ่นศิลปะ Chiang Rai City of Art & Artists

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 นายกฤษฎา คงคะจันทร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่เยี่ยมตรวจที่จังหวัดเชียงราย ในการนี้จึงได้เยี่ยมชมงาน เทศกาลศิลปะร่วมสมัย “Chiang Rai Art Festival 2021″ เชียงรายเมืองศิลปิน ถิ่นศิลปะ Chiang Rai City of Art & Artists ในวันนั้นได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษเป็นการเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ในการแข่งขันวาดภาพศิลปะเยาวชน ครั้งที่ 1 ในงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัย “Chiang Rai Art Festival 2021” ภายใต้หัวข้อ “เชียงรายเมืองศิลปะ” ระดับชั้นอนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และประถมศึกษาปีที่ 4-6 และในช่วงเย็นมีการแสดงดนตรีสุดพิเศษ โดยศิลปินร่วมสมัยสาขาดนตรี “เขียนไขและวานิช” ทั้งนี้ เทศกาลศิลปะร่วมสมัย “Chiang Rai Art Festival 2021″ จะมีไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ลานกิจกรรมขัวศิลปะ จังหวัดเชียงราย

แชร์