คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

เปิดกิจกรรมทางการศึกษานโครงการงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน สร้างเรียนรู้ศิลปะเชื่อมโยงธรรมะอย่างลึกซึ้ง

วันจันทร์ ที่ 11 ธันวาคม 2566 เวลา 16.00 น. ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ กรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยนายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สมาคมขัวศิลปะ ศิลปินเชียงราย เครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมทางการศึกษาในโครงการงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน โดยได้รับเกียรติจากคุณพิชัย จิราธิวัฒน์ ผู้บริหารในเครือกลุ่มเซ็นทรัล กล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งนมัสการนิมนต์พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) และนายอังกฤษ อัจฉริยโสภณ ภัณฑารักษ์นำชมนิทรรศการผลงานศิลปะ และเยี่ยมชมศาลาแสดงผลงาน(Pavilion)เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวความคิดทางศิลปะและธรรมะ ที่แทรกอยู่ในผลงาน ซึ่งมีผลงานของศิลปินทั้งชาวไทยและนานาชาติ ประกอบด้วย สนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ อริญชย์ รุ่งแจ้ง Zen Teh ทรงเดช ทิพย์ทอง กรกต อารมย์ดี ชาตะ ใหม่วงค์ และPavilion กลุ่มแม่ญิงอาร์ตติสคอลเลคทีฟ Korean Pavilion การแสดงวาดภาพทิวทัศน์ โดย เสงี่ยม ยารังสี และปิดท้ายด้วยกิจกรรมฉายภาพยนตร์กลางแปลง เรื่อง บูชา ของอุรุพงศ์ รักษาสัตย์ ศิลปินศิลปาธร ประจำปี 2560 ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้สามารถเข้าผลงานภายในศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ได้ทุกวัน เวลา 8.00-17.00 น. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ