คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

เปิดนิทรรศการ “ศิลปกรรม เชียงใหม่ญี่ปุ่น 2018” ณ ขัวศิลปะ จังหวัดเชียงราย

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18:00 น. นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดนิทรรศการ “ศิลปกรรม เชียงใหม่ญี่ปุ่น 2018” ณ ขัวศิลปะ จังหวัดเชียงราย ซึ่งนิทรรศการดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการงบอุดหนุนของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ในการนี้ นายสุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะได้กล่าวต้อนรับในฐานะเจ้าบ้านศาสตราจารย์เกียรติคุณพงษ์เดช ไชยคุตร ประธานกลุ่มศิลปกรรมเชียงใหม่-ญี่ปุ่น 2018 กล่าวบอกเล่าถึงความเป็นมาของการจัดงาน และศาสตราจารย์คาซุชิโระ อาเบะ ตัวแทนศิลปินญี่ปุ่นกล่าวแสดงความรู้สึกในการนำผลงานเข้าร่วมแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ โดยผลงานทั้ง 58 ชิ้น จะจัดแสดงให้ชมฟรีตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน -​ 16 ธันวาคม 2561 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ขัวศิลปะ จังหวัดเชียงราย

แชร์