คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

“เปิดบ้านชุมชนมรดกใหม่ ครั้งที่ 4 : ผลิใบสู่ชุมชน” เพื่อสร้างงานศิลปะการละครร่วมสมัยผ่านวงดนตรีร่วมสมัยไทยแจ๊ส โดยนายชนประคัลภ์ จันทร์เรือง ศิลปินแห่งชาติและศิลปินศิลปาธร

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 9.30 น. นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์และนางสาวศิริวัฒน์ แสนเสริม ผู้แทนคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย นายอนุกุล ใบไกล ผู้อำนวยการกองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม และนางสาวพัชร์อริญ หลีนวรัตน์ รองนายก อบจ.ปทุมธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์ครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน เข้าร่วมงาน “เปิดบ้านชุมชนมรดกใหม่ ครั้งที่ 4 : ผลิใบสู่ชุมชน” เป็นโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปี พ.ศ.2566 โดย “ครูช่าง”ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี พ.ศ. 2562 และศิลปินศิลปาธร ร่วมกับศิลปินรุ่นใหม่และศิลปินรุ่นเยาว์ จัดงานมรดกใหม่ผลิใบสู่ชุมชน ภายในงานมีการจัดคอนเสิร์ตมรดกใหม่ผลิใบ นิทรรศการและการแสดงละครของเยาวชนคลองห้าและคลองหก ณ โรงละครคุณปู่ ซึ่งเด็กและเยาวนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดแสดงในรูปแบบศิลปะร่วมสมัย

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ