คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

เพื่อวางกรอบเเนวทางความร่วมมือ ในการจัดโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,Krabi 2018

วันอังคาร ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ การจัดประชุมเพื่อวางกรอบเเนวทางความร่วมมือ ในการจัดโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,Krabi 2018 โดยมี นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8

แชร์