คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

เยี่ยมชมผลงาน 1-Day Happening Exhibition ในกิจกรรม Animation In The Other Way Round (3rd Edition) “อนิเมชั่นในทางกลับกัน”

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฏาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบหมายให้ นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน เยี่ยมชมผลงาน 1-Day Happening Exhibition ในกิจกรรม Animation In The Other Way Round (3rd Edition) “อนิเมชั่นในทางกลับกัน” ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจาก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้ฝึกทักษะและร่วมสำรวจไปด้วยกันเพื่อสะท้อนมุมองต่อเรื่องราวและความหมายของ‘ชีวิต’ ที่เกิดขึ้นจาก ‘ร่องรอยการ เรียนรู้ของผู้เข้าร่วมเวิร์คช็อป’ ผ่านการทดลองสร้างงานด้วยเทคนิค Collective Charcoal Animation และกระบวนการ ‘Animation’ โดยมีวิทยากร จากกลุ่มศิลปิน Klowerº X คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต X มิวเซียมสยาม 4 ท่านได้แก่ วาดฝันย์ ดิลกสัมพันธ์ ศิลปินออกแบบเสียงและกระบวนกร Klowerº,อาจารย์เกวลี วรุตม์โกเมน คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต ศิลปินอนิเมชั่นและกระบวนการ Klowerº ,อาจารย์ภัทร นิมมล คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต, อาจารย์วรพจน์ อินเหลา คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต นำชมนิทรรศการ ณ ห้องนิทรรศการชั่วคราว มิวเซียมสยาม

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ