Facebook Logo

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ (ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) เพื่อใช้เป็นพาหนะสำหรับเดินทางไปจัดงาน เเละเข้าร่วมพิธีส่งมอบธงสัญลักษณ์โครงการการจัดมหกรรมศลิปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale ระหว่างวันที่ 24 -28 เมษายน 2567 ภายในพื้นที่จังหวัดเชยงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่  

23/04/67

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ