คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างดำเนินโครงการศิลป์ ดิน ปั้น สร้างสรรค์มูลค่าผลผลิตทางวัฒนธรรมจากากรประกวดข้อเสนอโครงการเพื่อพัฒนาเมืองเเห่งศิลปะ ปี 2567 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยาพชุมชน สู่การเป็นเมืองเเห่งศิลปะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่  

09/07/67

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ