คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

เรื่อง โครงการบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ ปี ๒๕๖๐ หัวข้อ กว่าจะเป็น “นครคนนอก”

วันที่  

31/03/60

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาในโครงการบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ ปี ๒๕๖๐
หัวข้อ กว่าจะเป็น “นครคนนอก” โดย พลัง เพียงพิรุฬห์ กวีซีไรต์ ประจำปี ๒๕๕๙ และ เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ ศิลปินศิลปาธร สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๗ และกวีซีไรต์ ประจำปี ๒๕๔๗ ในวันเสาร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐ เริ่มเวลา ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๑ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน สอบถามได้ที่ โทร. ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๒๘-๙, ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๒๓

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ