แถลงข่าวการจัดกิจกรรม “ของขวัญปีใหม่ จากรัฐบาลถึงประชาชนโดยกระทรวงวัฒนธรรม

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา 10.30 น.
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “ของขวัญปีใหม่ จากรัฐบาลถึงประชาชนโดยกระทรวงวัฒนธรรม มอบความสุขแบบวิถีไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563” โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารและ ภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรม และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม

ทั้งนี้ กิจกรรม “ของขวัญปีใหม่ จากรัฐบาลถึงประชาชนโดยกระทรวงวัฒนธรรมฯ จัดขึ้นเพื่อส่งมอบความสุขให้แก่ประชาชนในมิติทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยในปีนี้มี 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1. กิจกรรมทำความดีช่วงปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคล อาทิ “สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย 2563” 2. กิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ในแหล่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม อาทิ เปิดแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ให้ประชาชนเข้าชมฟรี ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศ 3. กิจกรรมความหลากหลายทางวัฒนธรรมนำความสุข และ 4. กิจกรรมส่งความสุขปีใหม่ด้วยของขวัญวิถีไทย

แชร์