Facebook Logo

แถลงข่าวการจัดกิจกรรม “ของขวัญปีใหม่ จากรัฐบาลถึงประชาชนโดยกระทรวงวัฒนธรรม

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา 10.30 น.
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “ของขวัญปีใหม่ จากรัฐบาลถึงประชาชนโดยกระทรวงวัฒนธรรม มอบความสุขแบบวิถีไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563” โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารและ ภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรม และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม

ทั้งนี้ กิจกรรม “ของขวัญปีใหม่ จากรัฐบาลถึงประชาชนโดยกระทรวงวัฒนธรรมฯ จัดขึ้นเพื่อส่งมอบความสุขให้แก่ประชาชนในมิติทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยในปีนี้มี 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1. กิจกรรมทำความดีช่วงปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคล อาทิ “สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย 2563” 2. กิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ในแหล่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม อาทิ เปิดแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ให้ประชาชนเข้าชมฟรี ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศ 3. กิจกรรมความหลากหลายทางวัฒนธรรมนำความสุข และ 4. กิจกรรมส่งความสุขปีใหม่ด้วยของขวัญวิถีไทย

แชร์