คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

แถลงข่าวการจัดงาน “สีสันวัฒนธรรม มหกรรมวิถีอีสาน สู่การท่องเที่ยวยโสธร” ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. นายพิกิฏ ศรีชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “สีสันวัฒนธรรม มหกรรมวิถีอีสาน สู่การท่องเที่ยวยโสธร” ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยมี ดร. วิมลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้สนับสนุนกิจกรรมการแสดงแฟชั่นโชว์ ชุด เด็กยโสร่วมสมัย ฮักผ้าไทยอีสาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศิลปิน และภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรม เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จัดงาน “สีสันวัฒนธรรม มหกรรมวิถีอีสาน สู่การท่องเที่ยวยโสธร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน – ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เพื่อฟื้นฟูเยียวยา สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับศิลปิน ศิลปินพื้นบ้าน ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมวัฒนธรรม รวมทั้งสร้างขวัญ กำลังใจแก่ประชาชน ผู้ประกอบการในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

แชร์