คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานภาครัฐในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่  

03/02/65

สามารถทำแบบสำรวจออนไลน์ได้ทาง https://www.ocsc.go.th/wfhsurvey2022 หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ