แผนการจัดซื้อจัดจ้างการจ้างจัดนิทรรศการ 2023 Acquisitions Office of Contemporary Art and Culture การจ้างจัดพิธีเปิดและกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้นิทรรศการฯ และจ้างถ่ายทำนิทรรศการฯ ในรูปแบบออนไลน์ (Virtual Tour)

วันที่  

28/08/66

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ