แผนการจัดซื้อจัดจ้างการเช่าเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบในโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

วันที่  

30/10/66

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ