คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

แผนการจัดซื้อจัดจ้างการจ้างรถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ (ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) ในโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

วันที่  

02/11/66

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ