แผนจัดซื้อจัดจ้างการเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า มิเตอร์ไฟฟ้า พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ ในโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

วันที่  

03/11/66

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ