คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

แสดงความยินดีกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เนื่องในวันครบรอบเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ปีที่ 33

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมแสดงความยินดีกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เนื่องในวันครบรอบเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ปีที่ 33 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

แชร์