Facebook Logo

โครงการค่ายเยาวชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดิจิตอลอาร์ต วันที่ 19 เมษายน ถึง 23 เมษายน 2560  

ภาพกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดิจิตอลอาร์ต “รักบ้านเกิด ตอบแทนคุณแผ่นดิน” ครั้งที่ ๒ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน – ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล จังหวัด นนทบุรี

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ