Facebook Logo

โครงการตักบาตรพระ 10,000 รูป และทำบุญเมืองนครราชสีมา 364 ปี ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

วันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ พร้อมผู้บริหารสำนักงานได้เข้าร่วมโครงการตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐ รูป และทำบุญเมืองนครราชสีมา ๓๖๔ ปี ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี โดยมี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ)
เป็นประธาน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
(นายวิเชียร จันทรโณทัย) นายกเหล่ากาชาด
ผู้บริหารระดับสูง คหบดี ข้าราชการและประชาชนเข้าร่วม

หลังจากนั้นผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ประชุมร่วมกับเครือข่ายศิลปินร่วมสมัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรวมพลังจัดกิจกรรม ฟื้นฟูจิตใจคนโคราชด้วยผลงานศิลปะ ในเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๓ ทั้งเรื่องรูปแบบกิจกรรม ระยะเวลาการจัด พร้อมทั้งลงพื้นที่เพื่อหารือกับผู้บริหาร Terminal 21 ในเรื่องดังกล่าว ตลอดจนเยี่ยมเยียนเครือข่าย Moradokmai Vibes มรดกใหม่ ของครูช่าง อาจารย์ชลประคัลภ์ จันทร์เรือง ที่โรงเรียนมรดกใหม่ จังหวัดนครราชสีมา

แชร์