คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้ “อัตลักษณ์ชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ภายใต้ Project – based Coaching (ผ่านโปรแกรม zoom)

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการฝึกอบรมการเรียนรู้ “อัตลักษณ์ชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ภายใต้ Project – based Coaching (ผ่านโปรแกรม zoom) โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และ ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมฯ โครงการดังกล่าวที่สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้คำปรึกษา พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้อัตลักษณ์ชุมชน รู้จักทางเลือกในการสร้างรายได้จากภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์สินค้าและบริการทางวัฒนธรรม เพื่อการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยระยะที่ 1 มุ่งเน้นฝึกอบรมให้กับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ทั่วประเทศ ทั้งนี้โครงการฯจะจัดการอบรม จำนวน 10 ครั้ง ตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน 2564

แชร์