Facebook Logo

โครงการละครหุ่นร่วมสมัย สินไซ ผจญมาร ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 – 14.30 น. นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน พร้อมด้วยบุคลากรกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ร่วมโครงการละครหุ่นร่วมสมัย สินไซ ผจญมาร ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพื้นที่การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้แก่เด็กเยาวชนให้สามารถเข้าใจภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมอีสานผ่านกระบวนการสร้างสรรค์การแสดงหุ่นร่วมสมัยกับศิลปินและปราชญ์ชาวบ้าน โดยโครงการดังกล่าวได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์ผลงานละครหุ่นร่วมสมัย เรื่อง สินไซ ตอนผจญมารไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กเยาวชน ประชาชนในจังหวัดมหาสารคามเป็นอย่างมาก
ทั้งนี้ ผลงานละครหุ่นร่วมสมัยดังกล่าว ได้รับเชิญจากทางจังหวัดมหาสารคามเป็นตัวแทนเข้าร่วมแสดงในงาน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทั่วไทย รวมไว้ในที่เดียว ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

แชร์