โครงการสร้างสรรค์งานเขียนและเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริ

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ๋ 2561 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส จัดโครงการสร้างสรรค์งานเขียนและเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าวันนี้ เป็นพิธีเปิดโครงการ

แชร์