คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

โครงการส่งเสริมศิลปะในมิติของกีฬาในเจียงฮายเกมส์

ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยนายอมร กิตติกวางทอง วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ติดตามความก้าวหน้าของผลงานศิลปะ โครงการส่งเสริมศิลปะในมิติของกีฬาในเจียงฮายเกมส์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ณ ขัวศิลปะ จังหวัดเชียงราย ในวันอาทิตย์ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.

แชร์