คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

โครงการแสดงละครเวทีแนวผสมผสานข้ามขนบ เรื่อง “วันทอง” The Return of Wanthong

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น.  นายปรารพ เหล่าวานิช ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย เป็นประธานเปิดโครงการแสดงละครเวทีแนวผสมผสานข้ามขนบ เรื่อง “วันทอง” The Return of Wanthong ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พร้อมด้วยนางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมชมการแสดงละครเวทีฯ (รอบสื่อมวลชน) ณ ห้องออดิทอเรี่ยม ชั้น ๑ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ทั้งนี้ ละครเวทีดังกล่าวมีเนื้อหาจากวรรณกรรมอมตะเรื่อง “ ขุนช้าง ขุนแผน “ สะท้อนชีวิตไทยลุ่มน้ำเจ้าพระยาในสมัยอยุธยา สู่ละครเวทีร่วมสมัย ผสมผสานกลอนเสภาหลากสำนวน บทเพลงและดนตรีโบราณที่เรียบเรียงใหม่ผสานสากลข้ามขนบ ซึ่งเป็นบทและกำกับการแสดงโดย ประดิษฐ ประสาททอง ศิลปินศิลปาธรปี ๒๕๔๗ เรียบเรียงดนตรีโดย คานธี วสุวิชย์กิต ซึ่งได้รับความสนจากประชาชนทั่วไป ศิลปิน นักแสดง และผู้ที่มีชื่อเสียง เช่น สุลักษณ์ ศิวรักษ์ เจ้าของนามปากกา ส. ศิวรักษ์ และกองทัพสื่อมวลชน เช่น NBT (เอ็นบีที) , Thairat online (ไทยรัฐออนไลน์), Thai PBS, Nation TV, TNN เป็นต้น 

แชร์