คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

โครงการ “วัยเกษียณเขียนสร้างงาน” สนับสนุนโดย กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

โครงการ “วัยเกษียณเขียนสร้างงาน” สนับสนุนโดย กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมอบรมครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “สู่การเขียนโครงเรื่อง (Plot)” โดยมี ดร.สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ ผู้เขียนบทละคร นาคี เพลิงนาคา พิภพหิมพานต์ ปลายจวัก ฯลฯ เป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับ องค์ประกอบของการสร้างโครงเรื่องอย่างละเอียด โดยมีแบบฝึกหัดให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ลงมือปฏิบัติ พร้อมทั้งนำเสนอผลงานและร่วมวิเคราะห์ไปด้วยกันอย่างใกล้ชิด สำหรับการอบรมครั้งต่อไปเป็นครั้งที่ 4 จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ในหัวข้อ “สู่การเขียนโครงเรื่อง (Plot)” (ต่อ) โดย ดร.สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์

ทั้งนี้โครงการ “วัยเกษียณเขียนสร้างงาน” ได้เปิดรับสมัครบุคคลตั้งแต่อายุ 55 ปี – 75 ปี และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมทั้ง 22 ท่าน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา มีการจัดอบรมทั้งสิ้นจำนวน 6 ครั้ง โดยกำหนดการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมในวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจ #วัยเกษียณเขียนสร้างงาน

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ