คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

โครงการ “วัยเกษียณเขียนสร้างงาน” ได้จัดการอบรมครั้งที่4 เพื่อฝึกทักษะการคิด-เขียนโครงเรื่อง

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13.00-16.00น. ณ ห้องออดิทอเรียม (ชั้น 1) หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน โครงการ “วัยเกษียณเขียนสร้างงาน” ได้จัดการอบรมครั้งที่4 เพื่อฝึกทักษะการคิด-เขียนโครงเรื่อง ให้แก่ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งหมดรวม 22 คน โดยพิธีเปิดโครงการพร้อมทั้งจัดการอบรมครั้งแรก ได้รับเกียรติจาก คุณอรสม สุทธิสาคร ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ เป็นวิทยากรอบรมฯ เมื่อวันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา

โดยครั้งนี้เป็นการจัดการอบรมครั้งที่ 4 ได้รับเกียรติจาก ดร.สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ (ครูกอล์ฟ) ผู้เขียนบทละคร พิภพหิมพานต์ ปลายจวัก นาคี เพลิงนาคา ฯลฯ เป็นวิทยากรในการอบรมแก่ผู้เข้าอบรม ณ ห้องออดิเทอเรียม ภายในหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน พร้อมทั้งจัดอบรมเป็นระบบออนไลน์โดยผ่านโปรแกรมzoom ทั้งนี้การอบรมดังกล่าว เป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ขอแจ้งทางคณะทำงานโครงการ”วัยเกษียณเขียนสร้างงาน” ขอแจ้งเลื่อนการอบรมครั้งที่ 5 และ ครั้งที่ 6 ซึ่งจะเป็นวันปิดพร้อมทั้งมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม จากกำหนดการเดิมออกไปเป็นช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2564 เพื่อรอให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลดความรุนแรงลงและเพื่อความปลอดภัยในสุขภาพอนามัยของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ติดตามกิจกรรมได้จากเพจ #วัยเกษียณเขียนสร้างงาน

สนับสนุนโดย #กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย #สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย #กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์