คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

๑๓ พฤษภาคม วันพืชมงคล

วันที่  

13/05/65

๑๓ พฤษภาคม วันพืชมงคล วันที่กำหนดจัดพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีโบราณ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรของชาติ

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ