คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

10 ทีมนักออกแบบ “ชนช้างกราฟิก ปีที่ 9” เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ภายใต้หลักคิด “แวดล้อมคือ ตัวตน”

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 9.30 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ “ชนช้างกราฟิก9” รอบ 10 ทีม พร้อมด้วยนางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) นายสุทธิศักดิ์ กลิ่นแก้วณรงค์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ร่วมรับฟังการบรรยายองค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ และบันทึกเทปรายการ “ชนช้างกราฟิก ซีซั่น 9” จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบได้แก่ นายไพโรจน์ ธีระประภา ศิลปินศิลปาธร สาขาเรขศิลป์ ปี 2557 รองศาสตราจารย์ อาวิน อินทรังษี รองคณบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ อาจารย์สาขาวิชา ครีเอทีฟกราฟิก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นายวีรภัทร สุธรางกูร และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ นักออกแบบตัวอักษร อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร ซึ่งให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมบรรยายให้ความรู้ต่างๆ

โดยในช่วงเช้าเป็นการให้คำแนะนำเกี่ยวกับจุดแข็งจุดอ่อนของกระบวนการสร้างสรรค์งานออกแบบ ของทั้ง 10 ทีม พร้อมด้วยเทคนิคการออกแบบแบรนด์ชุมชนและในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักคิด “แวดล้อมคือตัวตน”ปรัชญาพื้นฐานการออกแบบ ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร

แชร์