คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สศร. ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมวันนักแปลและล่าม ครั้งที่ 16 และพิธีมอบรางวัล แก่นักแปลและล่ามดีเด่น รางวัลสุรินทราชา พ.ศ. 2566

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้มอบหมายให้ นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) เป็นผู้แทนฯ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมวันนักแปลและล่าม ครั้งที่ 16 และพิธีมอบรางวัล แก่นักแปลและล่ามดีเด่น รางวัลสุรินทราชา พ.ศ. 2566 โดยมีนายปกรณ์ กฤษประจันต์ นายกสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับ และเปิดงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ปาฐกถา เรื่อง “Translation as a Cultural Agent” และ ผศ.ปทมา อัตนโถ (#Krupum TikTok) ร่วมปาฐกถา เรื่อง “Translation: On Getting ‘More’ Global” ณ ห้องออดิทอเรียม สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนอโศก กรุงเทพมหานคร

การจัดงานวันนักแปลและล่าม เพื่อมอบรางวัลสุรินทราชา ซึ่งตั้งขึ้นเป็นอนุสรณ์แด่พระยาสุรินทราชา (นกยูง วิเศษกุล) ให้แก่นักแปลและล่ามผู้มีผลงานดีเด่นเผยแพร่มายาวนาน และสร้างคุณูปการแก่วงการวรรณกรรม สังคมและประเทศชาติ โดยนักแปลและล่ามดีเด่นรางวัลสุรินทราชา พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้ นักแปลดีเด่น ได้แก่
1. พระมหาอานนท์ อานนฺโท
2. นางฉวีวงศ์ อัศวเสนา (ซากุไร)
3. นางสาวเฉิดฉวี แสงจันทร์
4. นายโตมร ศุขปรีชา
5. นางสาวทิภาพร เยี่ยมวัฒนา
6. นางธิดา จงนิรามัยสถิต
7. นายประมวล โกมารทัต
8. นางมะลิวัลย์ ซีมอน (“สีมน”)
9. ผศ.รัศมี กฤษณมิษ (จันทร์ประภาพ)
10. ศ. ดร.สว่างวัน ไตรเจริญวิวัฒน์
11. ผศ. ดร.สงหราน (Assistant Professor RAN XIONG, Ph.D)
และล่ามดีเด่นได้แก่ พลเรือตรีหญิง ดร.อารยา อัมระปาล (เนียมลอย)

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ